הפעילות שלנו

פעילויות נוספות

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן, אלו"ט,  אקדם, אקים ישראל, ביחד, בית איזי שפירא וחברים בנגב....

אז מה הבעיה שלך?

על השאלה הזו אנחנו רוצים לענות.

חייהם של אנשים עם מוגבלות רצופים בחסמים בירוקרטיים, פיזיים וחברתיים. חסמים אלה שוללים את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות לשוויון, לכבוד, לחירות, ופוגעים באיכות החיים שלהם.

בימים אלה ארגון בזכות יוצא בסקר גדול, אשר בפעם הראשונ...

ביולי 2019 התבשרנו על מותו הטרגי של אפי בן ברוך, צעיר עם מוגבלות שכלית שספג מכות קשות מהמטפל שלו במוסד שבו התגורר. מותו של אפי יכול היה להימנע אם מישהו שראה, ידע או שמע, היה מדווח ומשמיע את צעקתו, אפי אולי היה עוד עמנו. ערוצי התלונה הרשמיים לא הצילו את אפי ז"ל, כמו גם...

זכויות האדם שלכם לא נעצרות בשער לבית חולים פסיכיאטרי.
הגעתם לבית חולים פסיכיאטרי או אושפזתם בכפייה, ואתם מוצאים את עצמכם במסגרת עם הרבה כללים והגבלות. זכרו, יש לכם זכויות!
ארגון בזכות הכין שלושה דפי מידע אשר מפרטים את הזכויות שלכם במצבי אשפוז שונים. במידה ואתם צריכים י...

אמנם האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות משנת 2006 אותה אישררה מדינת ישראל ב-2012, מסמלת שינוי מהותי ביחס החברה כלפי אנשים עם מוגבלות. עקרונותיה של האמנה: ההכללה וההשתלבות בחברה, מתן שירותים התואמים את צרכיו של האדם בהתאם לתפקודו, וקבלת החלטות על ידי האדם עם המוגב...

בישראל חיים כ-40,000 אנשים עם מוגבלות שכלית. למרות שמדובר בקבוצה משמעותית וחשובה אין להם כיום ארגון סנגור עצמי ומקומם נפקד ממרבית דיוני המדיניות שנוגעים לעניינם. זוהי קבוצת המיעוט היחידה בישראל בכלל ובעולם המוגבלויות בפרט שאין לה ארגון סנגור עצמי. בזכות פעיל מתחילת שנו...

חוק האומבודסמן
הניסיון בארץ ובעולם מראה כי אנשים המתגוררים במסגרות סגורות, ובעיקר במסגרות מוסדיות, חשופים במידה רבה יותר לפגיעה בזכויותיהם בשל היותן מסגרות מבודדות מכלל האוכלוסיה. הצעת חוק האומבודסמן של ‘בזכות’ ובשמה המלא – הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיק...

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998, שהחל את דרכו כהצעת חוק שנוסחה על ידי בזכות, והמשיך כהצעת חוק ממשלתית שהונחה על שולחן הכנסת הינו אבן דרך בחקיקה בישראל בזכויות של אנשים עם מוגבלות, עד אשר עליו אמר השופט חשין "כמוהו כחוק יסוד".

החוק כולל הכרה בזכותם הבס...

מהי הרפורמה בבריאות הנפש ולמה היה צריך אותה?

בשנת 1994 הכירה מדינת ישראל בזכותו של כל תושב במדינה לקבל שירותי בריאות, זכות המעוגנת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. החוק גם קבע שמרבית שירותי הבריאות יינתנו על ידי קופות החולים.  אחד החריגים היה תחום בריאות הנפש שנותר באחריות היש...

בזכות פעילה בהעברת הכשרות וסדנאות בינלאומיות בתחומי מומחיות שבהם בזכות הקדימה את זמנה לא רק בישראל אלא גם בעולם. שלושת הנושאים המרכזיים הם:

  1. נגישות לצדק – הכשרת פעילים עם מוגבלות, ארגונים, עורכי דין ושופטים להנגיש את מערכת המשפט לאנשים עם כל סוגי המוגבלויות. מדובר בנ...

Please reload