הישגים מרכזיים

לאורך השנים קידמנו מעל 20 חוקים המהווים את ליבת החקיקה בתחום של זכויות של אנשים עם מוגבלות. בנוסף ניהלנו מעל 100 הליכים משפטיים שהובילו להכרה בזכויות של אנשים עם מוגבלות. להלן רשימה חלקית של ההישגים שלנו:

(עברו מעל השנה עם העכבר לפרטים)

 

2017

 

2016

2015

 
 

2012

 

2011

 

2007

 

2006

 

2005

 
 

2002

2001

 

2000

 

1999

 

1998

 

1996