top of page
2022

לאורך השנים קידמנו מעל 20 חוקים המהווים את ליבת החקיקה בתחום של זכויות של אנשים עם מוגבלות. בנוסף ניהלנו מעל 100 הליכים משפטיים שהובילו להכרה בזכויות של אנשים עם מוגבלות. להלן רשימה חלקית של ההישגים שלנו:

(עברו מעל השנה עם העכבר לפרטים)

הישגים מרכזיים

2017

שוברים קשירה

בזכות הובילה את המאבק לצמצום הקשירות בבתי חולים פסיכיאטריים.
בעקבות פרסום דוח 'שוברים קשירה' אשר חשף כי 1 מכל 4 מטופלים נקשרים, הוקמה ועדה
במשרד הבריאות שהמלצותיה כוללות דרישה לצמצום הקשירות. בעקבות פעילות בזכות נרשמה
ירידה של 60% בהיקף הקשירות.

2017

2017

2016

2016

הכרה בתמיכה בקבלת החלטות

2016

בזכות הובילה במסגרת התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות את דרישת החברה האזרחית להכיר בכשרות משפטית ובקבלת החלטות נתמכת. בתוך כך בזכות הובילה פיילוט של תמיכה בקבלת החלטות.

2015

2015

הרפורמה בבריאות הנפש

2015

בעקבות בג"ץ שהגישה בזכות בשותפות ארגונים נוספים החליט משרד הבריאות להעביר את הרפורמה בבריאות הנפש שקובעת את אחריות קופות החולים לספק שירותי בריאות הנפש לצד שירותי בריאות כלליים.

2012

אל מיסוד

בעקבות חשיפה של בזכות, נסגר בשנת 2012 המוסד הפסיכיאטרי נווה יעקב לאחר שנחשפה במקום הזנחה והתעללות בחוסים. בזכות קיימה לאורך השנים עשרות סיורים במוסדות שחשפו הפרות זכויות אדם והביאו לשינוי דרמטי בין היתר במוסדות אילנית, נווה האירוס ונווה שלווה.

2012

2012

2011

נגישות ספרי לימוד לתלמידים עוורים

2011

עתירה בעניין הנגשת ספרי לימוד לתלמידים עיוורים אשר הביאה את המדינה לספק ספרי לימוד וחומרי לימוד בכתב ברייל כמו גם להנגיש את בחינות הבגרות לתלמידים עם לקויות ראייה
ולתלמידים עיוורים.

זכאות לחינוך גם לילדים המרותקים לביתם

בעקבות עתירה שהגיש ארגון בזכות ב-2009, זכאים גם ילדים חולים המרותקים לביתם לשעות חינוך וסיוע מקבילות לשעות הניתנות לילדי החינוך
המיוחד. העתירה שהוגשה בשם ילדה מחדרה שינתה את מצבם והקנתה זכויות לעשרות
רבות של ילדים מדי שנה.

2011

2007

בג"צ "דיור בקהילה"

2007

בג”צ ליאור לוי הביא לשינוי הקריטריונים במשרד הרווחה באשר לזכות לחיים בקהילה, ולפתיחת מערכי דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית מורכבת.

2007

2006

אמנה לזכויות אנשים עם מוגבלות

בזכות נטלה חלק פעיל בקידום הניסוח והחתימה של מדינת ישראל על אמנת האו”ם לזכויות של אנשים עם מוגבלות. האמנה אושרה בעצרת האו”ם בדצמבר 2006.
מדינת ישראל הצטרפה לאמנה וחתמה עליה במארס 2007, ואשררה אותה בחודש ספטמבר
2012. בין השאר פעל צוות בזכות לניסוח סעיף 13 באמנה העוסק בנגישות ההליך המשפטי
לאנשים עם מוגבלות ובכך הטביע חותמו בזירה הבינלאומית לקידום זכויות אנשים עם
מוגבלות ברחבי העולם. הארגון פעיל מוביל ליישום האמנה בישראל.

2006

2006

חוק הליכי העדה וחקירה לאנשים עם מוגבלות

2005

חוק ייחודי וראשון מסוגו בעולם,
אשר נולד מפרוייקט של בזכות, במסגרתו קורבנות עבירה וחשודים, אנשים עם מוגבלות שכלית ונפשית, זוכים בהתאמות הדרושות להם בתהליכי חקירה והעדה במשטרה ובבתי המשפט. החוק נחקק בשנת 2005.

חקיקת פרק הנגישות

חקיקת פרק הנגישות בחוק השוויון, תיקון לחוק משנת 2005, חוללה מהפכה של ממש בחובת הרשויות, הממשלה וכל מקום ציבורי גם אם הוא בבעלות פרטית להנגיש את מתקניהם ושירותיהם לציבור נרחב של אנשים עם מוגבלות פיסית, שכלית, חושית ונפשית בישראל.

2005

2005

2002
2001

שילוב בחינוך

תיקון לחוק חינוך מיוחד הקובע כי תלמיד עם מוגבלות זכאי לקבל סיוע שיאפשר לו להשתלב במערכת החינוך הרגילה. התיקון לחוק יחד עם מספר עתירות לבג"צ שבאו בעקבותיו אפשרו את קידום השילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה.

2002

2002

תחבורה ציבורית עירונית נגישה

2001

בעקבות עתירה שהגיש ארגון בזכות על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הודיע שר התחבורה שהאוטובוסים העירוניים הנכנסים לשימוש החל משנת 2001 יהיו מצויידים ברמפות ונגישים גם לאנשים המתניידים בכיסאות גלגלים.

2001

2000

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

2000

בזכות הביאה להקמת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים בחקיקת חוק שוויון זכויות. הנציבה הראשונה היתה מנכ"לית בזכות, אריאה אופיר ובהמשך אחיה קמארה, יו"ר בזכות
כיהן אף הוא כנציב שוויון זכויות.

2000

1999

נגישות בקלפיות

אנשים עם מוגבלות יכלו להשתתף לראשונה בבחירות נגישות לכנסת ולראשות הממשלה ב-1999 הודות לעתירה שהגיש ארגון בזכות בשמם של ארבעה אנשים המתניידים בכסאות גלגלים. בעקבות הגשת העתירה, התקבל חוק הקובע את זכותם של אנשים עם מוגבלות לבחור בכל קלפי נגישה.

1999

1999

1998

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

1998

החוק, שהחל את דרכו כהצעת חוק שנוסחה על ידי בזכות, והמשיך כהצעת חוק ממשלתית שהונחה על שולחן הכנסת הינו אבן דרך בחקיקה בישראל. לראשונה מכיר חוק בישראל בזכותם הבסיסית של אנשים עם מוגבלות לכבוד ולשוויון. החוק קובע את זכותם של אנשים עם מוגבלות לשוויון בתעסוקה ולתחבורה ציבורית נגישה, וכי תוקם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

1998

1996

בג"צ בוצר

1996

בג"ץ תקדימי שקבע את הזכות של תלמיד עם מוגבלות פיזית לנגישות בבתי הספר. זהו פסק הדין הראשון שעיגן את הזכות של אנשים עם מוגבלות לשוויון ולנגישות.

1996

bottom of page