// הישגים מרכזיים

לאורך השנים קידמנו מעל 20 חוקים המהווים את ליבת החקיקה בתחום של זכויות של אנשים עם מוגבלות. בנוסף ניהלנו מעל 100 הליכים משפטיים שהובילו להכרה בזכויות של אנשים עם מוגבלות. להלן רשימה חלקית של ההישגים שלנו:

(עברו מעל השנה עם העכבר לפרטים)

 
 
 
 

2012