אשפוז פסיכיאטרי: הבטחת זכויות אדם באשפוז פסיכיאטרי

פוסטים מומלצים

פסיקה תקדימית

פסיקה תקדימים של השופט קאפח בנוגע לאשפוז כפוי של מתמודדים עם הפרעת אישיות גבולית

דוח "שוברים קשירה"

ימים נוראים - שוברים קשירה

 

רקע

מידי פעם עולות לכותרות פרשיות של התעללות או אלימות כלפי מטופלים, ממטופלים אחרים או אנשי צוות, אך גם ללא כותרות, אנשים מתארים פגיעות והשפלות רבות. כשמטופלים מתארים איך האשפוז סייע להם לחזור לעצמם או לחוות רגיעה, הם פעמים רבות מציינים שהדבר הושג למרות התנאים הלא פשוטים באשפוז.


כמו כן, חלק מהפרקטיקות המקובלות, שלא נהוג היה לראות בהם מקרים קיצוניים של חציית קו אדום, הן פוגעניות מבחינת המטופלים ובמשקפיים של זכויות אדם: קשירות, בידוד, מניעת טלפונים ניידים, כפייה קלה יחסית של תרופות ושל טיפול. 

מידי שנה מאושפזים כ- 18,000 אנשים עם מוגבלות נפשית בבתי חולים פסיכיאטריים בישראל. מדובר בקבוצה קטנה יחסית מתוך סך האנשים הזקוקים לטיפול פסיכיאטרי, שכן רובם מקבלים טיפול בקהילה. מתוך כלל המטופלים בבתי חולים פסיכיאטריים, יותר משליש מאושפזים בכפייה. במדינות רבות, ביניהן בישראל, שיעורם היחסי מתוך סך המטופלים עולה בשנים האחרונות. בישראל קיימים 9 בתי חולים פסיכיאטריים נפרדים, ומחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים, בתוכן מחלקות סגורות.


אנשים עם מוגבלות נפש בישראל ובעולם מתארים בדרך כלל את האשפוז הפסיכיאטרי כחוויה לא פשוטה, ואף קשה. צפיפות, רעש, חוסר מעש, משטר של כללים, ניתוק מבני משפחה וקהילה והעדר פרטיות; ובמחלקות הסגורות מלווים לכך שלילת חירות כפייה של טיפולים ותרופות ואיומים של כפייה.

 

הישגים בולטים

  1. חשיפת תופעה רחבה של קשירות מטופלים, קמפיין "שוברים קשירה."

  2. ייזום והשתתפות בצוות היגוי שהוביל לשינוי בעמדת משרד הבריאות ולקביעה כי אין מקום להגבלות מטופלים (קשירה או בידוד באשפוז פסיכיאטרי) ולכללי ופרוצדורות שנועדו לתמוך ביעד של הפחתה הדרגתית.

  3. לחץ ציבורי ומשפטי על הוצאת חוזר מנכ"ל ובו פרוצדורות וכללים שמטרתם מניעת קשירות ובידוד.

  4. חשיפת הפרות זכויות אדם בתחום, הגשת תלונות וחשיפה תקשורתית.

  5. דחיפה להקמת ועדת בדיקה של משרד הבריאות בנושא של קשירות. 

  6. ייצוג בתיקים אסטרטגיים, בהם תקדים שלפיו אין מקום לאשפוז בכפייה של אנשים עם הפרעות אישיות, וכן הנגשת דיונים משפטיים בנושא אשפוז כפוי.

יעדים מרכזיים:

  1. ייזום תיקון החוק בנושא קשירה ובידוד, כולל יצירת מנגנון ערר על החלטות הגבלה ממושכות.

  2. גיבוש עמדה משפטית, רפואית ומוסרית רב-תחומית התומכת בביטול הסדרי האשפוז הכפוי בפסיכיאטריה.

  3. קידום הטמעת יעד צמצום ההגבלות

  4. העלאת מודעות בקרב קהילת המתמודדים עם מוגבלות נפש לזכויותיהם וכן הסברה בקרב אנשי צוות.

 

לקריאה נוספת:

 

סרטונים

ציר זמן
 

נקודות ציון

פעילות בזכות

במקרה של הדסה הוחלט על הקמת ועדת בדיקה 3

דיון במועצה הלאומית לבריאות הנפש לגבי האנשים בבידוד ממושך

דוח מבקר המדינה על אשפוז פסיכיאטרי – בין היתר: קשירות, בידוד משער מנשה, אנשים המאושפזים שלא לצורך

סגירת בית החולים הפרטי נווה שלווה
הקמת ועדת משנה במועצה הלאומית לבריאות הנפש לעניין המשך אשפוז כפוי

 

תלונות לגבי מקרי הגבלה פרטניים: טירת הכרמל, הדסה

 

תחילת תהליך חשיבה על אשפוז בכפייה

הופעה בפני צוות הנהלה בכיר בראשות מנכ"ל משרד הבריאות לגבי תוכנית חומס בתחום בה"נ

ייצוג אנשים בעררים על הוראת אשפוז פסיכיאטרי

פסק דין תקדימי של השופט קאפח באחת התיקים, לגבי הפרעת אישיות

הרצאה על קשירות בכנס בינלאומי של רפואה ומשפט

2018

2017

פניה משפטית מפורטת בזכות לגבי בידוד ממושך. ייצוג מטופל אחד שעבר בידוד ממושך – העברתו לבית חולים אחר

 

ערר על הוראת טיפול מרפאתי מופרכת ובלתי סבירה (י.ב.)

הקמת ועדת בדיקה 2 על מקרה קשירה בביה"ח לב השרון

מפגעים עם אנשי צוות בבתי חולים פסיכיאטריים

חשיפת מקרי בידוד ממושכים – בעזרת קרן נויבך ורן רזניק

דיון חירום בכנסת

הקמת צוות צמצום הגבלות, בראשות בועז לב

פרסום דוח והמלצות מהפכניים

גילוי דעת אנשי טיפול ואנשי אקדמיה נגד הגבלות

 

נוהל משרד הבריאות המסדיר בתים מאזנים

פרסום דוח שוברים קשירה במרץ

פגישה עם מנכ"ל משרד הבריאות – חשיפת הנתונים ודרישה להקמת ועדה

סיקור תקשורתי גל 1 ???

הצגת הממצאים בפני המועצה הלאומית לבריאות הנפש

 נועה –ייצוג כידיד בית המשפט במחוזי, ודאגה להעברתה לבית חולים אחר

2016

הקמת ועדת בדיקה בהחלטת מנכ"ל במקרה של נועה – כולל עדות של בזכות

גל 2 סיקור תקשורתי מאסיבי ???

2015

בקשה לפי חוק חופש המידע

הפצת שאלות לאנשים שעברו קשירות – 280 תשובות, מהן ניתן היה לחלץ הערכות לגבי שכיחות מקרי הקשירות, הסיבות לקשירות, משכי זמן וכן עדויות מפורטות

הקמת קבוצת היוועצות של פעילים שהם מתמודדים עם מוגבלות נפש ורוצים להיתרם לנושא הקשירות

2014

כמה מקרים של קשירות ממשוכות או בלתי מוצדקות – טיפול משפטי מול בתי החולים. הבנה שמדובר בפרקטיקה שקיימת בכל בתי החולים ואינה מפוקחת

מקרה ראשון של טיפול בזכות בתלונות – שער מנשה, קשירה ממושכת (נ.ק.)

בקשה ממשרד הבריאות, ראש שירות בה"נ לשנות את הנוהל 

2012