כשרות משפטית: הזכות לקבל החלטות על החיים על בסיס רצון והעדפה אישיים

פוסטים מומלצים

קבלת החלטות נתמכת ותיקון חוק האפוטרופסות

חוברת בשפה פשוטה

לא על אפוטרופוס לבדו

שלושה מפגשים וירטואלים על האידיאולוגיה ועל הפרקטיקה של חלופות לאפוטרופסות.

מודל תמיכה בקבלת החלטות של בזכות

(2016)

מאפוטרופסות לתמיכה בקבלת החלטות

 

רקע

משפט לענייני משפחה מגיעים לדיון בבית משפט. משמעות הדבר היא כי ברוב המכריע של התיקים בתי המשפט מקבלים החלטות מבלי לשמוע את האדם ועל סמך חוות דעת רפואיות ועמדת פקידת הסעד. למרות שהחוק מאפשר מינוי חלקי בפועל כ-90% מהמינויים הידועים לאפוטרופוס הכללי הם מינויים גורפים על כלל חייו של האדם. מנתוני האפוטרופוס הכללי עולה כי כ-50% מהמינויים הם של אנשים בין הגילאים 18-65. כ-15% מסך האנשים שמונה להם אפוטרופסות נמצאים תחת אפוטרופסות של תאגיד חיצוני.

ב-29.3.16 אישרה כנסת ישראל רפורמה משמעותית בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אשר מכירה בקבלת החלטות נתמכת ומצמצמת את השימוש באפוטרופסות. התיקון לחוק מכניס את ישראל לעידן חדש אולם הדרך ליישומו של החוק והטמעתו בשטח, ארוכה.

לכל אדם יש זכות לקבל החלטות על חייו בהתאם לרצונותיו והעדפותיו וליהנות מכשרות משפטית מלאה. כשרות משפטית הינו המינוח המשפטי שמבטא את הזכות של האדם לבצע פעולות משפטיות. כאשר ממנים לאדם אפוטרופוס מגבילים את היכולת שלו לקבל החלטות על חייו וליהנות מאוטונומיה וחירות. 

בישראל - אנשים עם מוגבלות מתארים פעם אחר פעם כיצד הוריהם, אנשי מקצוע, גורמי פיקוח ואנשים זרים מקבלים החלטות על חייהם ומכריעים כיצד חייהם ייראו, פעמים רבות בניגוד לרצונם. בשם שיקולים של הגנה ובטחון פוגעים באוטונומיה של האדם.  

הפגיעה בזכות לכשרות משפטית מתחדדת במיוחד כאשר ממנים לאדם אפוטרופוס. בישראל יש כ-70,000 אנשים תחת אפוטרופסות ומדי שנה נוספים כ-10,000 מינויים חדשים. רק כ-10% מ-15,000 ההליכים שמתקיימים בשנה בבתי

 

הישגים בולטים

 1. הכרה של החוק בקבלת החלטות נתמכת.

 2. העלאת מודעות ושינוי עמדות במסגרת מאות הכשרות לאנשים עם מוגבלות, בני משפחה, אנשי מקצוע וקובעי מדיניות.

 3. הובלת הקואליציה לקידום כשרות משפטית המונה 20 ארגונים שמתמקדת בשינוי מדיניות.

 4. פיילוט חלוצי שכלל פיתוח מודל של תמיכה בקבלת החלטות ופיתוח מודל לקורסי תומכי החלטה שבהמשך אומצו על ידי מדינת ישראל.

 5. חשיפת הפרות זכויות אדם בתחום בדגש על אנשים שנמצאים תחת תאגידי אפוטרופסות.

 6. ייצוג בתיקים אסטרטגיים בהם תקדים 'דנה כרמון', המינוי הראשון של תמיכה בקבלת החלטות בישראל.

יעדים מרכזיים:

 1. קידום השלמת התשתית הנורמטיבית – השפעה על גיבוש התקנות על ידי משרד המשפטים בדגש על תקנות קבלת החלטות נתמכת ותקנות מומחים.

 2. חיזוק מעמדו של האדם בהליכי אפוטרופסות וקידום הזכות להליך הוגן ובתוך כך עיגון הזכות לשמיעה, קבלת מסמכים, קיום דיון וייצוג משפטי.

 3. קידום הטמעת התיקון לחוק:

  • הטמעת התיקון לחוק במערכת החינוך

  • הטמעת התיקון לחוק באיזורי חיים משמעותיים – בנקים, ועדות אבחון, ביטוח לאומי, מערכי דיור.

 4. קבלת החלטות נתמכת - פיתוח שירות של תמיכה בקבלת החלטות במימון המדינה וקידום מסלול הסכמי.

 

לקריאה נוספת

 
סרטונים
 
 
ציר זמן

נקודות ציון

פעילות בזכות

קורס תמיכה בקבלת החלטות לתלמידי החינוך המיוחד (באר שבע)

פרסום חוברת מידע בשפה פשוטה
(עם אקים)

2018

הגשת המלצות הצוות הבינמשרדי לרפורמות בתחום אפוטרופסות וכשרות משפטית

2017

קורסי תמיכה בקבלת החלטות בליווי מחקר הערכה

פיילוט הטמעת תמיכה בקבלת החלטות על ידי המדינה

מחקר ברוקדייל על פיקוח לענינים אישיים

הקמת צוות בינמשרדי

קמפיין 'יום העצמאות שלי'

השתלמות שופטים

פרסום מודל תמיכה בקבלת החלטות

2016

רפורמה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות והכרה בקבלת החלטות נתמכת

2015

פיילוט 'סעיף 12' לתמיכה בקבלת החלטות

הקמת הקואליציה לכשרות משפטית

כנס סעיף 12

פרסום סרטוני יו טיוב

פיילוט האפוטרופוס הכללי לפיקוח על עניינים אישיים

נוהל תאגידי אפוטרופוס מתפרסם

פסק דין של אספרנסה אלון בתיק של הסיוע המשפטי – הכרה בתמיכה בקבלת החלטות כחלופה לאפוטרופסות

2014

פרסום דוח חלופות לאפוטרופסות בתחום הכלכלי

סמינר למקבלי החלטות בהשתתפות פרופ' קווין וד"ר פלין

מאמר 'של מי החיים שלי'

הרצאה בהשתלמות שופטים

בקשת לפי חוק חופש המידע מהאפוטרופוס הכללי

2013

ייצוג תיקים פרטניים רבים לביטול אפוטרופסות

תקדים דנה כרמון – מינוי ראשון בישראל של תמיכה בקבלת החלטות כחלופה לאפוטרופסות

2012

השתתפות בכנס בקנדה

2011

תיק ל.ל. – ייצוג אישה עם אלצהיימר כדי להכיר בייפוי כוח מתמשך וכן תיקים נוספים בדרישה לחלופות לאפוטרופסות

2010

משרד המשפטים מפיץ תזכיר חוק להערות ארגונים

2009

תיק ראשון של בזכות – נעמה ירושלמי – הזכות לבחור אפוטרופוס