top of page

כשרות משפטית: הזכות לקבל החלטות על החיים על בסיס רצון והעדפה אישיים

פוסטים מומלצים

קבלת החלטות נתמכת ותיקון חוק האפוטרופסות

חוברת בשפה פשוטה

לא על אפוטרופוס לבדו

שלושה מפגשים וירטואלים על האידיאולוגיה ועל הפרקטיקה של חלופות לאפוטרופסות.

מודל תמיכה בקבלת החלטות של בזכות

(2016)

מאפוטרופסות לתמיכה בקבלת החלטות

רקע

רקע

משפט לענייני משפחה מגיעים לדיון בבית משפט. משמעות הדבר היא כי ברוב המכריע של התיקים בתי המשפט מקבלים החלטות מבלי לשמוע את האדם ועל סמך חוות דעת רפואיות ועמדת פקידת הסעד. למרות שהחוק מאפשר מינוי חלקי בפועל כ-90% מהמינויים הידועים לאפוטרופוס הכללי הם מינויים גורפים על כלל חייו של האדם. מנתוני האפוטרופוס הכללי עולה כי כ-50% מהמינויים הם של אנשים בין הגילאים 18-65. כ-15% מסך האנשים שמונה להם אפוטרופסות נמצאים תחת אפוטרופסות של תאגיד חיצוני.

ב-29.3.16 אישרה כנסת ישראל רפורמה משמעותית בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אשר מכירה בקבלת החלטות נתמכת ומצמצמת את השימוש באפוטרופסות. התיקון לחוק מכניס את ישראל לעידן חדש אולם הדרך ליישומו של החוק והטמעתו בשטח, ארוכה.

לכל אדם יש זכות לקבל החלטות על חייו בהתאם לרצונותיו והעדפותיו וליהנות מכשרות משפטית מלאה. כשרות משפטית הינו המינוח המשפטי שמבטא את הזכות של האדם לבצע פעולות משפטיות. כאשר ממנים לאדם אפוטרופוס מגבילים את היכולת שלו לקבל החלטות על חייו וליהנות מאוטונומיה וחירות. 

בישראל - אנשים עם מוגבלות מתארים פעם אחר פעם כיצד הוריהם, אנשי מקצוע, גורמי פיקוח ואנשים זרים מקבלים החלטות על חייהם ומכריעים כיצד חייהם ייראו, פעמים רבות בניגוד לרצונם. בשם שיקולים של הגנה ובטחון פוגעים באוטונומיה של האדם.  

הפגיעה בזכות לכשרות משפטית מתחדדת במיוחד כאשר ממנים לאדם אפוטרופוס. בישראל יש כ-70,000 אנשים תחת אפוטרופסות ומדי שנה נוספים כ-10,000 מינויים חדשים. רק כ-10% מ-15,000 ההליכים שמתקיימים בשנה בבתי

הישגים ויעדים

הישגים בולטים

 1. הכרה של החוק בקבלת החלטות נתמכת.

 2. העלאת מודעות ושינוי עמדות במסגרת מאות הכשרות לאנשים עם מוגבלות, בני משפחה, אנשי מקצוע וקובעי מדיניות.

 3. הובלת הקואליציה לקידום כשרות משפטית המונה 20 ארגונים שמתמקדת בשינוי מדיניות.

 4. פיילוט חלוצי שכלל פיתוח מודל של תמיכה בקבלת החלטות ופיתוח מודל לקורסי תומכי החלטה שבהמשך אומצו על ידי מדינת ישראל.

 5. חשיפת הפרות זכויות אדם בתחום בדגש על אנשים שנמצאים תחת תאגידי אפוטרופסות.

 6. ייצוג בתיקים אסטרטגיים בהם תקדים 'דנה כרמון', המינוי הראשון של תמיכה בקבלת החלטות בישראל.

יעדים מרכזיים:

 1. קידום השלמת התשתית הנורמטיבית – השפעה על גיבוש התקנות על ידי משרד המשפטים בדגש על תקנות קבלת החלטות נתמכת ותקנות מומחים.

 2. חיזוק מעמדו של האדם בהליכי אפוטרופסות וקידום הזכות להליך הוגן ובתוך כך עיגון הזכות לשמיעה, קבלת מסמכים, קיום דיון וייצוג משפטי.

 3. קידום הטמעת התיקון לחוק:

  • הטמעת התיקון לחוק במערכת החינוך

  • הטמעת התיקון לחוק באיזורי חיים משמעותיים – בנקים, ועדות אבחון, ביטוח לאומי, מערכי דיור.

 4. קבלת החלטות נתמכת - פיתוח שירות של תמיכה בקבלת החלטות במימון המדינה וקידום מסלול הסכמי.

לקריאה נוספת

לקריאה נוספת

סרטונים
סרטונים
ארכיון
ציר זמן
bottom of page