דוחות כספיים

לבזכות תקציב של כ-2.7 מליון ₪. 90% מהתקציב הולך על פעילות ליבה והארגון כולל תקורה רזה של כ- 10% בלבד.
 

תמיכה על ידי ישות מדינית זרה

הארגון נתמך על ידי תורמים פרטים וקרנות. במהלך 2018 בזכות נתמכה על ידי האיחוד האירופי (ישות מדינית זרה) בגובה של 566,585 ש”ח. מטרת התמיכה היא קידום שני פרויקטים: קידום זכויות בבתי חולים פסיכיאטרים ולקידום דיור בקהילה בחברה הערבית.

אישור מוסד ציבורי לענין תרומות (סעיף 46)

אישור ניהול תקין 2019

דוח מילולי 2017

דוחות כספיים 2017