top of page

דוחות כספיים

ארגון בזכות הוא עמותה ללא מטרות רווח. 90% מהתקציב מופנה לפעילות הליבה, וכ-10% - לתקורה (ניהול, מזכירות, שכר דירה וכן הלאה).
הארגון אינו מתוקצב על-ידי המדינה על מנת לשמור על עצמאותו, ואינו גובה כסף מהפונים כדי שנוכל לתת שירות לכל אדם.
להלן המידע הכספי הנדרש. נשמח אם תבחרו לסייע לנו להמשיך לקדם זכויות של אנשים עם מוגבלות.

אישור ניהול תקין:

bottom of page