top of page

פרסים ואותות

 1. אות מידות לעמותה האפקטיבית לשנת 2014 

  זכייה באות העמותה האפקטיבית משקפת את רמת המקצועיות ושכיפות של ארגון בזכות והשפעתה העמוקה על שינוי חברתי בתחום של אנשים עם מוגבלויות.
   

 2. פרס גורני למשפט ציבורי לשנת 2014 

  הפרס מוענק מטעם העמותה למשפט ציבורי ומשפחת עו"ד גורני. ועדה בראשות שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) עדנה ארבל החליטה פה אחד להעניק את הפרס לארגון בזכות בגין הישגים בולטים בקידום זכויות אנשים עם מוגבלות במהלך השנה החולפת.
   

 3. פרס ZERO PROJECT לשנת 2019

  פיילוט תמיכה בקבלת החלטות של בזכות זכה בפרס ZERO PROJECT אשר יוענק בווינה בשנת 2019.
   

 4. הכרה רשמית של האו"ם

  בזכות הנו הארגון הישראלי הראשון שקיבל הכרה באו"ם כמומחה לתחום המוגבלויות וזאת במהלך הדיונים על האמנה בשנים 2004-2006.
   

 5. תו מידות

  לבזכות תו מידות שהינו בתוקף עד דצמבר 2019. וכך נכתב על בזכות. התו "מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה, להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד".
   

 6. אותות לנשות הצוות של בזכות:

 • פרס זוסמן לשנת 2005

  ניתן לעו"ד נטע דגן ועו"ד תרצה ליבוביץ' על תרומתן במסגרת עבודתן בצוות המשפטי של בזכות למהפיכת הנגישות בישראל.

 • אות 'החסד' של בית איזי שפירא לשנת 2011

  נעמה לרנר, מנהלת המחלקה הקהילתית של בזכות, זכתה באות החסד על קידום זכויות של אנשים עם מוגבלות בישראל.

 • אנשי השנה בתחום החברתי של ידיעות אחרונות 2016-2017

  עו"ד שרון פרימור נבחרה שנתיים ברציפות לאחת מאנשי השנה בתחום החברתי על חשיפת תופעת הקשירות בבתי חולים פסיכיאטריים ופועלה לקידום זכויות בתחום.

bottom of page