ארכיון חוקים

26/11/2016

זוהי הצעת חוק ממשלתית שנועדה להגביר את הזכות של אנשים עם מוגבלות לקבל החלטות על חייהם. בעקבות פעילות החברה האזרחית בהובלת בזכות, ה...

01/10/2007

חוק שנועד לעודד יציאה של אנשים עם מוגבלות בתפקוד נמוך ממרכזי יום ומפעלים מוגנים אל שילוב בשוק העבודה. החוק מתייחס לאנשים שיכולת הת...

03/10/2005

מאז 2005 החל הליך ממושך בכנסת שנמשך מעל 10 שנים של התקנת כ-24 קבצי תקנות באחריות כ-10 משרדי ממשלה שונים, כולם מכוח פרק הנגישות בחו...

03/10/2005

פרק הנגישות קובע את החובה להנגיש כל מבנה ציבורי וכל שירות ציבורי במדינת ישראל עד שנת 2021. עוד קובע התיקון איסור על הפליה של אנשים...

03/10/2005

הצעת חוק ממשלתית שהיא פרי עבודה משותפת בין משרד המשפטים לבזכות. החוק מבוסס על נסיון שהצטבר במחלקה הקהילתית של בזכות בעקבות חסמים ב...

03/10/2005

חוק זה הינו תולדה של מאבק משותף של בזכות עם ארגוני חירשים ולקויי שמיעה. החוק מסדיר באופן הדרגתי את החובה ללוות בכתוביות ובשפת סימנ...

04/10/2004

הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת תל אביב קידמו את תיקון לחוק טיפול בחולי נפש המעגן את הזכות לייצוג משפטי בועדות פסיכיאטריות המחליטות...

01/10/2002

עד להתקנת תקנות אלו אנשים עם מוגבלות מורכבת היו במפעלים מוגנים או משולבים במקומות עבודה ללא יחסי עובד-מעביד עם הסדרים מגוונים שכלל...

01/10/2002

בעקבות מאבק של קואליצית ארגונים בהובלת בזכות וית"ד, חוקק פרק השילוב (פרק ד1) בחוק חינוך מיוחד אשר עיגן לראשונה את הזכות של ילדים ע...

01/10/2001

חוק אשר מסדיר את זכויותיהם של נפגעי עבירה בהליך הפלילי הכוללות את הזכות לקבל מידע, לעיין בכתב האישום, להיות נוכח בדיון ולהשמיע את...

Please reload