top of page
banner fond.png
logo 30_4x.png

משנים מציאות
לאנשים עם מוגבלות

ארגון בזכות הוא עמותה ללא מטרות רווח. הארגון אינו מתוקצב על-ידי המדינה על מנת לשמור על עצמאותו, ואינו גובה כסף מהפונים כדי שנוכל לתת שירות לכל אדם. אנו זקוקים לתמיכתכם/ן לצורך המשך הפעילות למען שוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות.

בנוסף, יש באפשרותכם לתרום תרומה קבועה או חד פעמית באחד מהאמצעים הבאים:

  • תרומה באמצעות העברה בנקאית:

ע"ש בזכות, מרכז זכויות אדם לאנשים עם מגבלות
בנק מרכנתיל
ח-ן 5083399,
סניף 642
רחוב יפו 64, ירושלים


אנא יידע/י את העמותה על ההעברה, את הסכום ומספר סימוכין, שם התורם וכתובת למשלוח הקבלה, בדוא"ל: michele@bizchut.org.il קבלה תשלח לתורם.

לפרטים ולשאלות נוספות בנושא תרומות לארגון בזכות ניתן ליצור קשר עם מישל מנספייזר, אחראית פיתוח משאבים: michele@bizchut.org.il
 
תרומות לארגון בזכות מוכרות לצורכי מס ע"פ סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה.
לאישורים ודוחות כספיים

bottom of page