top of page
חיפוש לפי תגיות

סקר חסמים לשוויון ולהשתתפות של אנשים עם מוגבלות בישראל

בשנת 2020 ארגון בזכות יצא בסקר מקיף, ראשון מסוגו, על מנת להבין מהם החסמים העומדים בפני אנשים עם מוגבלות לשוויון, ומהם הקשיים שמונעים את ההשתתפות של אנשים עם מוגבלות בחיי היומיום ברוח האמנה הבין־לאומית לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות. בפעם הראשונה בישראל נשאלו אנשים עם מוגבלות עצמם כיצד הם חווים את החסמים בחייהם.

החסמים שעימם מתמודדים אנשים עם מוגבלות מופו באמצעות ראיונות עומק עם 30 אנשים עם מוגבלות, 10 קבוצות מיקוד של אנשים עם מוגבלות וראיונות עם נציגי 15 ארגונים של אנשים עם מוגבלות. על בסיס מידע זה נבנה שאלון אינטרנטי מקיף ששאל על החסמים השונים והופץ במרשתת. על השאלון ענו מעל 500 אנשים עם כל סוגי המוגבלויות, מתוכם כ-50 בשפה הערבית, וכ-50 בשפה פשוטה.

הסקר כולל מידע חדשני על החסמים ב-14 תחומי חיים, כמו שרואים אותם אנשים עם מוגבלות (פיסית, חושית, שכלית, נפשית), ובהם חסמים בתחום הדיור, הבריאות, קבלת החלטות, שירותי רווחה ועוד.תגובות


bottom of page