top of page
חיפוש לפי תגיות

לא על אפוטרופוס לבדו

בעבר, אדם עם מוגבלות שהגיע לגיל 18 – מונה לו אפוטרופוס באופן כמעט אוטומטי. אבל אז התחילו להגיע פניות לארגון בזכות: מאדם שלא יכול לרכוש חולצה או לגדל כלב בלי אישור האפוטרופוס – ועד אנשים שרוצים לחיות חיים עצמאיים בקהילה, אבל האפוטרופוס מחליט לשלוח אותם לגור במוסד. בשנים האחרונות, בעולם כולו מתחוללת מהפכה של ממש בכל הנוגע לזכות לקבלת החלטות של אנשים עם מוגבלות. בין היתר בעקבות פעילות של ארגון בזכות, החוק בישראל מכיר היום במגוון חלופות, שמאפשרות לאדם לקבל החלטות לגבי עצמו – תוך שמירה שלא ייפגע.


אנשים עם מוגבלות, הורים, אנשי מקצוע – רוצים להכיר יותר את האפשרויות שפתוחות בפניכם? מוזמנים לצפות בשלושה מפגשים וירטואלים שערכנו על האידיאולוגיה ועל הפרקטיקה של חלופות לאפוטרופסות.


1. לא על אפוטרופוס לבדו

האם מינוי אפוטרופוס הוא גזרת גורל? מה ההשלכות שלו על האוטונומיה האישית של אדם עם מוגבלות? בשיחה עם רונן גיל (פעיל חברתי וממקימי אס”י) ננסה לפרק את הסוגיה ולדון ברקע האידאולוגי שעומד מאחורי מאבק ארוך שנים של פעילי זכויות אדם.


2. קבלת החלטות נתמכת

למה קבלת החלטות נתמכת עדיפה על פני מינוי אפוטרופוס? מי הוא ומה תפקידו של “תומך בקבלת החלטות”? איך ממנים תומך? על כל אלה ועוד - בשיחה עם אורנית דן (ממונה ארצית על קבלת החלטות נתמכת, האפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים).


3. חלופות לאפוטרופסות בתחום הכלכלי

מהי ההגנה העומדת לאדם אשר עלול לעשות טעות הרת גורל עם כספו? האם קיימים כלים בהם ניתן לעשות שימוש כדי להבטיח הגנה סבירה בעניינים כלכליים לאנשים עם מוגבלות, תוך שמירה מירבית על האוטונומיה שלהם? על כל אלה ועוד בשיחה עם עו"ד ועו"ס אפרת רייך (האפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים).Comments


bottom of page