top of page
חיפוש לפי תגיות

עת"מ 31736/07/16 העמותה הישראלית לבריאות הנפש ואח' נ' משרד הבריאות, "בזכות" ה


עתירה זו נוגעת לשירותי דיור במערך שיקום נכי הנפש בקהילה, המופעל ע"י משרד הבריאות. מערך זה נועד להבטיח לאנשים עם מוגבלות נפשית שילוב בקהילה ושיקום בה.

bottom of page