top of page
חיפוש לפי תגיות

עת"מ 31736/07/16 העמותה הישראלית לבריאות הנפש ואח' נ' משרד הבריאות, "בזכות" ה


עתירה זו נוגעת לשירותי דיור במערך שיקום נכי הנפש בקהילה, המופעל ע"י משרד הבריאות. מערך זה נועד להבטיח לאנשים עם מוגבלות נפשית שילוב בקהילה ושיקום בה.

בקשת הצטרפות כידיד בית המשפט פסק הדין

#דיורבקהילה

bottom of page