top of page
חיפוש לפי תגיות

חלופות לאפוטרופסות בתחום הכלכלי


בפברואר 2015 ארגון בזכות פרסם דו"ח בנושא חלופות לאפוטרופסות בתחום הכלכלי. הדוח מתבסס על מחקר שארך שנתיים במהלכו ראיין בזכות מספר רב של אנשים עם מוגבלות, בני משפחה, אנשי מקצוע ומומחים בתחומים כלכליים כדי לפתח ערכת כלים של חלופות לאפוטרופסות בתחום הכלכלי.

הפרק המרכזי בדוח, פרק 2, כולל חלופות לאפוטרופסות בשלושה תחומי ליבה – מקרקעין, בנקאות וחוזים. נספח 2 לדוח כולל פסקי דין והחלטות שמדגימים כיצד ניתן לעשות שימוש בחלופות אלו בפרקטיקה. הדוח תורגם לאנגלית ואף הוצג בסמינר אינטרנטי בינלאומי של Open Society Foundations בפני מומחים ופעילים ממדינות רבות.

תמונה מתוך דוח בנושא חלופות לאפוטרופסות בתחום הכללכלי

bottom of page