top of page
חיפוש לפי תגיות

ת"צ (י-ם) 9177/07 ראובן ברון נ' "אגד" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ - מא


תביעה ייצוגית נגד 'אגד' ו'דן' בגין הפרת חובות הנגישות לנוסעים עיוורים ולקויי ראיה. אושר הסדר הפשרה וניתן לו תוקף של פסק דין.

bottom of page