top of page
חיפוש לפי תגיות

בג"ץ 7974/04 פלוני נ' שר הבריאות


עתירה זו מתווה את חקיקת המשנה הנדרשת על מנת להסדיר מסגרת חינוכית ושיקומית לפעוטות אשר בשל מוגבלותם אינם מסוגלים להשתלב במעונות יום רגילים, באופן שיאפשר את מיצוי יכולותיהם. בית המשפט קבע כי על משרד הבריאות להתקין תקנות מכוח חוק מעונות יום שיקומיים כדי לאפשר את השתלבותם המלאה במעונות היום של פעוטות בעלי צרכים רפואיים מיוחדים.

bottom of page