top of page
חיפוש לפי תגיות

351/01 גולן המבורגר ובזכות נ' בית הדין הארצי לעבודה והמוסד לביטוח לאומי


עניינה של עתירה זו בבקשה לגמלת נכות לתושב חוזר. ניתן צו על תנאי. הצדדים הגיעו לידי הסכמה לאחר שבעקבות העתירה יזם המוסד לביטוח לאומי הליך לתיקון החוק וביום 23.07.2002 תוקן סעיף 196 לחוק הביטוח הלאומי באופן שהעותר ואחרים כמוהו זכאים לגמלת נכות.

bottom of page