top of page
חיפוש לפי תגיות

1759/99 שטרום ואח' נ' שר הפנים


עניינה של עתירה זו באי נגישותן של קלפיות בירושלים - בחירות לכנסת ולרשות המועצה. העתירה נדחתה, משום שהתקבל בכנסת חוק שמאפשר הצבעה במעטפה כפולה, שנגישה בכל קלפי.

bottom of page