top of page
חיפוש לפי תגיות

פנייה לשר הרווחה: יישום דוח ועדת דותן לבחינה ולהבניית דרכי ניהול והפעלה של מסגרות דיור חוץ ביתיות לאנשים עם מוגבלויות

שנה חלפה ממועד פירסומו של דוח ועדת דותן לבחינה ולהבניית דרכי ניהול והפעלה של מסגרות דיור חוץ ביתיות לאנשים עם מוגבלויות ונראה כי משרד הרווחה אינו עושה את הנדרש כדי ליישם את המלצות הוועדה במלואן. על כן, חברנו יחד- אנשים עם מוגבלות ובני משפחות, נציגי ארגונים לקידום זכויות אנשים עם מוגבלויות, אנשי אקדמיה ופעילים חברתיים בקריאה לשר הרווחה לפעול ליישום המלצות הוועדה. למכתב המלא לחצו כאן >>>Comments


bottom of page