top of page
חיפוש לפי תגיות

התנגדות להטלת אגרה על ביקור במיון בבתי החולים הפסכיאטרים

לאחרונה פורסם כי יש כוונה להטיל אגרה על ביקור במיון בבתי החולים הפסיכיאטרים בדומה לאגרה המקבולת בבתי החולים הכלליים. בשונה מבתי החולים הכלליים, בהם מענה למצבים דחופים ניתן גם במוקדי חירום, במצב פסיכיאטרי דחוף הכתובת היחידה היא מיון בבית החולים הפסיכיאטרי. הטלת אגרה על ביקור במיון עלולה להוות חסם משמעותי בפניה לקבלת טיפול, דבר העשוי להביא להתדרדרות במצבם של הזקוקים לכך, וזו בתורה עלולה במקרים רבים להביא לעלייה בהיקף האשפוזים הפסיכיאטרים. ארגון בזכות, בשיתוף האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם, מתנגדים בתוקף לכוונה להשית אגרה על אנשים הפונים לקבלת טיפול בחדרי המיון בבתי החולים הפסיכיאטרים. תחת זאת אנו קוראים למשרד הבריאות לחייב את קופות החולים לפתח מענים פסיכיאטרים במוקדי החירום שמפעילות קופות החולים או בכאלו עימם הקופות מתקשרות ולהרחיב בצורה משמעותית את המענים האחרים בקהילה.


התנגדות להטלת אגרת ביקור במיון פסיכיאטרי 250224
.docx
הורידו את DOCX • 150KB

Comments


bottom of page