• bizchut

חוק חינוך מיוחד, 1988 (תיקון מס' 7 משנת 2002)


בעקבות מאבק של קואליצית ארגונים בהובלת בזכות וית"ד, חוקק פרק השילוב (פרק ד1) בחוק חינוך מיוחד אשר עיגן לראשונה את הזכות של ילדים עם צרכים מיוחדים ללמוד בבתי ספר רגילים ולקבל שירותים מיוחדים אשר כוללים סיוע אישי, שירותים פרה-רפואייםועזרים מסייעים. פרק השילוב קובע מנגנון של ועדת שילוב ומורה על בניית תכנית חינוכית יחידנית.

הצעת חוק חינוך מיוחד

חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 7)

#חינוך

Recent Posts

See All

תקנות הנגישות

מאז 2005 החל הליך ממושך בכנסת שנמשך מעל 10 שנים של התקנת כ-24 קבצי תקנות באחריות כ-10 משרדי ממשלה שונים, כולם מכוח פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לשם כך הוקמה תת-ועדה בראשות חה"כ אי