• bizchut

בג"צ 7081/93 שחר בוצר נ' מועצה מקומית "מכבים-רעות"


עתירה תקדימית בדבר החובה של בית הספר להיות נגיש (לרבות התקנת שירותים נגישים) לילד עם מוגבלות פיזית. פסק הדין כולל אמירות עקרוניות על הזכות לשילוב והחובה של החברה להסיר חסמים מפני שילוב אנשים עם מוגבלות. העתירה התקבלה.

לקריאת העתירה לחצו כאן

לקריאת פסק הדין לחצו כאן

#נגישות