• bizchut

בג"צ 7081/93 שחר בוצר נ' מועצה מקומית "מכבים-רעות"


עתירה תקדימית בדבר החובה של בית הספר להיות נגיש (לרבות התקנת שירותים נגישים) לילד עם מוגבלות פיזית. פסק הדין כולל אמירות עקרוניות על הזכות לשילוב והחובה של החברה להסיר חסמים מפני שילוב אנשים עם מוגבלות. העתירה התקבלה.

לקריאת העתירה לחצו כאן

לקריאת פסק הדין לחצו כאן

#נגישות

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן