top of page
חיפוש לפי תגיות

דוח צללים משלים לועידת האו"ם לזכויות אנשים עם מוגבלות, אוגוסט 2023

הדוח נכתב על ידי פורום החברה האזרחית לקידום האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. הדוח הוא דוח משלים לדוח שנכתב בשנת 2020 והוגש למושב ועדת האו"ם שהתקיים בז'נבה באוגוסט 2023. הדוח כולל תגובות לתשובות שהשיבה המדינה לשאלות שהיא נשאלה על ידי ועידת האו"ם בעקבות הדיון המקדים, עדכון לגבי השינויים שחלו מאז נכצב דוח הצללים הקודם וכן דיון בנושאים שלא עלו בדוח הקודם. שני הדוחות יחד מציגים תמונה מהימנה, רחבה וכוללת על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בישראל, המבוססת על נסיונם של אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם ועל הידע הרב שקיים בידי הארגונים החברים בפורום. כפי שעולה מהדוחות לכל אורכם, על אף שחלפו כבר יותר מעשר שנים מאז אשררה מדינת ישראל את האמנה, עדיין קיימים פערים ניכרים בין הוראות האמנה למצבם בפועל של אנשים עם מוגבלות בישראל בתחומי החיים השונים. נוסף לכך, הדוח כולל שורה של המלצות לצמצום פערים אלה.

דוח צללים (משלים) - 100923
.pdf
הורידו את PDF • 1.66MBКомментарии


bottom of page