ארכיון
Please reload

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 1962 (תיקון מס' 18 משנת 2016)

November 26, 2016

זוהי הצעת חוק ממשלתית שנועדה להגביר את הזכות של אנשים עם מוגבלות לקבל החלטות על חייהם. בעקבות פעילות החברה האזרחית בהובלת בזכות, הרפורמה התרחבה וכללה לראשונה הכרה בתמיכה בקבלת החלטות כחלופה לאפוטרופסות לצד הישגים שונים – מתן עדיפות לרצון האדם על פני טובתו, ביטול המונח חסוי, ביטול האפשרות למנות אפוטרופוס על כלל ענייניו של אדם.

 

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

חיפוש לפי תגיות
Please reload