top of page
חיפוש לפי תגיות

א"פ 23319/11/13 היועץ המשפטי לממשלה ע"י הלשה המשפטית משרד הרווחה והשירותים החברתיים נגד עמ


בקשה של אישה עם מוגבלות שכלית לבטל את המינוי של תאגיד אפוטרופוס עליה על אף הצורך שלה בתמיכה אינטנסיבית בכדי לקבל החלטות.

לקריאת הסיכומים מטעם המשיבה לחצו כאן

לקריאת ההחלטה


bottom of page