top of page
חיפוש לפי תגיות

בג"ץ 4090/12 צביאל רופא ואח' נ' שרת הבריאות – בקשה להצטרפות כידיד בית המשפט


עתירה זו עניינה בביטול ההסדר הקיים כיום לפיו מאושפזים עם מוגבלות נפשית ככלל בבתי חולים באזור מגוריהם, ותינתן בחירה חופשית לאדם עם מוגבלות נפשית לבחור את בית החולים, בדומה לעקרון הנוהג ברפואת גוף.

bottom of page