ארכיון
Please reload

ס"ע (ת"א) 8965-07-11 פלונית נ' מדינת ישראל

June 1, 2011

עתירה על הזכות של ילדים חולים עם צרכים מיוחדים הנמצאים במהלך חלק ניכר מהשנה בביתם לקבל שירותי חינוך מיוחד בבית. בית המשפט המחוזי קבע כי העותרת זכאית לקבל בביתה בשינויים המחייבים את סל שירותי החינוך כפי שנקבע בחוק לחינוך מיוחד, בהתאם למגבלותיה ולצרכיה, ובהתאם לתוכנית הלימודים הקבועה במסגרת החינוך שאליה שובצה ע"י ועדת ההשמה. הוגש ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי, כאשר לבסוף הצדדים הגיעו לפשרה, ובית משפט העליון נתן תוקף להסכם הפשרה.
 

עתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי
פסק הדין של בית המשפט המחוזי
פסק הדין של בית המשפט העליון

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

חיפוש לפי תגיות
Please reload