top of page
חיפוש לפי תגיות

בג"ץ 5531/10 בזכות נ' מדינת ישראל


דרישה למתן שירותי סל שיקום ובראש ובראשונה שירותי תעסוקה לאנשים עם מוגבלות נפשית המתגוררים במגורים טיפוליים. ההסכמות בין הצדדים ייתרו את העתירה, ולכן היא נמחקה.

bottom of page