top of page
חיפוש לפי תגיות

בג"ץ 7859/09 מטה מאבק הנכים נ' מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי


עתירה כנגד אי יישום חוק לרון, חוק אשר מעודד יציאה לתעסוקה תוך שמירה על זכויות מול ביטוח לאומי.


bottom of page