ארכיון
Please reload

חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), 2007

October 1, 2007

חוק שנועד לעודד יציאה של אנשים עם מוגבלות בתפקוד נמוך ממרכזי יום ומפעלים מוגנים אל שילוב בשוק העבודה. החוק מתייחס לאנשים שיכולת התעסוקה שלהם נמוכה מ-20% ביחס לעובד ללא מוגבלות ומגדיר את הזכויות שלהם כמשתקמים ללא יחסי עובד-מעביד.

 

חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה)

חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה) (תיקון)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

חיפוש לפי תגיות
Please reload