ארכיון
Please reload

חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), 2005

October 3, 2005

הצעת חוק ממשלתית שהיא פרי עבודה משותפת בין משרד המשפטים לבזכות. החוק מבוסס על נסיון שהצטבר במחלקה הקהילתית של בזכות בעקבות חסמים בהגשת כתבי אישום וניהול תיקים בבית משפט כאשר אחד מבעלי הדין היה אדם עם מוגבלות נפשית או שכלית. החוק מסדיר את ההנגשה של הליכים פליליים החל מהחקירה המשטרתית וכלה בהליכים בבית המשפט. החוק הישראלי היה ראשון מסוגו בעולם ובהשראתו נוסח סעיף 13 לאמנת האו"ם שמכיר בזכות לנגישות לצדק.

 

הצעת חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית)

חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

חיפוש לפי תגיות
Please reload