חיפוש לפי תגיות

חוק הסעד (טיפול במפגרים), 1969 (תיקון 4)


בעקבות התיקון לחוק הסעד ישנה הנחיה ברורה לוועדות האבחון במשרד הרווחה לבחון מהי מסגרת המגורים המתאימה ביותר לאדם בעל מוגבלות שכלית, תוך העדפה ברורה להפנותו למגורים בקהילה, על פני מגורים במוסד.

הצעת חוק הסעד

חוק הסעד תיקון מס' 4

#דיורבקהילה