top of page
חיפוש לפי תגיות

אסיף ואח' נ' שר העבודה והרווחה – 1991


רשימת ממתינים להשמה במעונות. ניתן צו על תנאי. התיק נסגר בהסכם פשרה לפיו יגיש משרד העבודה והרווחה את תוכניתו לצמצום הרשימה

bottom of page