top of page
חיפוש לפי תגיות

פסק דין תקדימי : הכרה ביחסי עובד מעביד במפעל מוגן

מר חיים זר עבד קרוב ל-12 שנה במפעל מוגן של מת"ש ולאחר עזיבתו הגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה לקבלת זכויות סוציאליות. לאחר שתביעתו נדחתה, פנה מר זר לבית הדין הארצי לעבודה. ארגון בזכות, בשיתוף הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות באוניברסיטה העברית, הגישו את עמדתם הארוכה והמפורטת כידיד בית המשפט וזו התקבלה במלואה במסגרת פסק הדין שקבע : ישנם יחסי עובד מעביד בין מפעל מוגן לעובדיו. לפסק הדין המלאComments


bottom of page