top of page
חיפוש לפי תגיות

פסק דין: קיצור זמני המתנה לתורים בבריאות הנפש

ארגון בזכות הצטרף לעתירה שהגישה עמותת צדק לילדים בנוגע לקיצור זמני המתנה בבריאות הנפש דרך קופות החולים. בבקשת ההצטרפות הסברנו, שאין שום אפשרות לדון בקביעת מדיניות לטיפול במצוקת התורים מבלי שישנם נתונים שנאספו על פי מתודולוגיה שיטתית ומסודרת, כולל פילוחים נרחבים לפי מיקום גיאוגרפי וסוג אוכלוסיה. בית המשפט העליון קבע שעל משרד הבריאות וקופות החולים לאסוף נתונים על זמני ההמתנה תוך שנה לכל היותר.

מדובר כמובן בשלב קריטי אך הוא רק השלב הראשון ועל הקופות ומשרד הבריאות, כפי שציין בג"צ, להמשיך ולדאוג תוך כדי איסוף הנתונים לשיפור במתן שירותי בריאות הנפש לפסק הדין המלא

לבקשת ההצטרפות -


בקשת הצטרפות - בגץ 6733-21
.pdf
הורידו את PDF • 591KBOpmerkingen


bottom of page