top of page
חיפוש לפי תגיות

סקר אנונימי אודות מצבם של אנשים עם מוגבלות במסגרות דיור בתקופת המלחמה


אם את/ה אדם עם מוגבלות המתגורר במסגרת דיור באחריות משרד הרווחה או הבריאות או אם את/ה בן משפחה של אדם המתגורר במסגרת כזו – אנחנו זקוקים לעזרתך כדי להבין איזה מענה ניתן לאנשים עם מוגבלות המתגוררים במסגרות הדיור בתקופת המלחמה https://bit.ly/seker_disability


המידע שנאסוף יעזור לנו להבין מה הקשיים העיקריים שהתעוררו בעקבות המלחמה במסגרות הדיור ולפעול מול קובעי המדיניות לשיפור המצב בתקופה הקרובה וכן במצבי חירום אחרים בעתיד.


נודה לכם/ן אם תקדישו כמה דקות למילוי השאלון המצורף. השאלון אנונימי לחלוטין>>> https://bit.ly/seker_disability


נודה לכם/ן גם על הפצת הסקר בקרב הציבור.


ארגון בזכות והמרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה העברית

Comentários


bottom of page