top of page
חיפוש לפי תגיות

דרישה למשרד הרווחה בנוגע לתהליך העברת דיירי מוסד "נאות הדסה"

בשבועות האחרונים נודע לנו כי לדיירי המוסד "נאות הדסה" אשר נאלצו להתפנות מהמוסד למוסדות אחרים בשל המלחמה, נתנה הודעה כי המוסד נסגר ויהיה עליהם להתפנות למוסדות אחרים ברחבי הארץ. כל זאת, ללא תהליך מסודר, בצורה חפוזה ומבלי שהמשרד מציע למרבית הדיירים שירותים שיאפשרו להם לממש את זכותם הבסיסית לצאת לחיים עצמאיים ואוטונומיים בקהילה. דבר זה מנוגד לחוק שירותי רווחה שתכליתו לאפשר לאנשים עם מוגבלות לממש את זכותם לחיים עצמאיים בקהילה, וכן מנוגד להמלצות ועדת דותן בעניין סגירת המוסדות לאנשים עם מוגבלות שאומצו על ידי שר הרווחה. במכתב בהול שהוצאנו למנכ"ל משרד הרווחה ולראש מנהל מוגבלויות דרשנו לעצור לאלתר את תהליך העברתם של דיירי נאות הדסה למסגרות דיור חדשות ולהבנות תהליך ראוי למתן שירותים חלופיים לדיירים. מצורף המכתב המלא


נאות הדסה - מכתב למשרד הרווחה- 15.1.24
.pdf
הורידו את PDF • 215KB

Comments


bottom of page