top of page
חיפוש לפי תגיות

דרישה לאכיפת חובת התיעוד והדיווח על הוראות אכיפה מכאנית ובידוד באשפוז הפסיכיאטרי

כבר בינואר 23 פנינו למשרד הבריאות בדרישה להורות לבתי החולים לפעול בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל ולמסור מידע ונתונים בנושא הגבלה מכאנית ובידוד מטופלים באשפוז פסיכיאטרי. מאחר ולא קיבלנו התייחסות, פנינו פעם נוספת, ביולי 23 למשרד הבריאות. על אף ההצהרות השונות של בכירים במשרד לטיפול בסוגייה, כולל דרישה להקמת ועד היגוי, בפועל עדיין אין אכיפה של הוראות חוזר מנכ"ל. הוצאנו מכתב דרישה נוסף למנכ"ל משרד הבריאות והיועצת המשפטית במשרד עם מתן אפשרות תגובה בתוך 30 יום.


דרישה לאכיפת חובת התיעוד והדיווח על הוראות הגבלה מכאנית ובידוד באשפוז הפסיכיאטרי -10.4
.24_
הורידו את 24_ • 147KB

Comments


bottom of page