top of page
חיפוש לפי תגיות

דוח ועדת דותן


וועדת דותן, לבחינת מסגרות הדיור של אנשים עם מוגבלות, פירסמה את מסקנותיה במרץ 23. הוועדה , בראשות השופטת בדימוס שולמית דותן, הוקמה לאחר אירועי ההתעללות במוסד בני ציון והחשד להרעלת מזון בבית דפנה וחבריה עקבו אחר ההתנהלות במוסדות שונים לאנשים עם מוגבלות ברחבי הארץ. הוועדה קבעה כי אופי החיים במוסדות פוגע בזכויות אנשים עם מוגבלות וכי מדובר במרחב עם פוטנציאל להסלמת אלימות ועל כן יש לסגור את כל המוסדות ברחבי הארץ תוך 5 שנים ולאפשר לכל הדיירים לצאת לחיים בקהילה. הדוח המלא של הוועדה מופיע כאן. ניתן לצפות בוובינר שערכנו עם חברי הוועדה כאן >>> https://youtu.be/oOiqJuFdDVE

Publications_molsa-people-with-disabilities-housing-report-14032023
.pdf
הורידו את PDF • 1.62MB


Comentários


bottom of page