top of page
חיפוש לפי תגיות

בין שיקום לעבודה : מאמר חדש

חיים זר עבד במפעל מוגן משך 12 שנה ולאחר מכן פוטר. הוא הגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בה דרש את הזכויות הסוציאליות המגיעות לו וטען כי שולם לו שכר הנמוך משכר המינימום הקבוע בחוק. בית הדין האזורי דחה את תביעתו. זר פנה אלינו לבזכות ולקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטה העברית ויחד הגשנו ערעור לבית המשפט הארצי לעבודה. בית המשפט קבע כי בין זר לבין החברה המעסיקה התקיימו יחסי עובד מעביד וכי הוא זכאי לכל הזכויות הסוציאליות המגיעות לו. מדובר בספק דין תקדימי הנוגע להעסקת אנשים עם מוגבלות במפעלים מוגנים. המדינה ערערה על החלטת בית המשפט לבג"צ ונכון לכתיבת שורות אלה מועד הדיון נקבע לחודש אוקטובר 23. עורכת הדין אביבית אהרונוף, לשעבר עובדת במחלקה המשפטית של בזכות, ועורך הדין רון דרך מהקליניקה, כתבו מאמר אודות הסוגיה המשפטית, הכולל מספר חלופות אפשריות בשוק התעסוקה לאנשים עם מוגבלות. המאמר פורסם באתר הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, תחת מבזק הארות פסיקה >>> Microsoft Word - 110.3.docx (colman.ac.il)

Comments


bottom of page