• bizchut

בואו נמנע את ההתעללות הבאה!

Updated: Aug 23

ביולי 2019 התבשרנו על מותו הטרגי של אפי בן ברוך, צעיר עם מוגבלות שכלית שספג מכות קשות מהמטפל שלו במוסד שבו התגורר. מותו של אפי יכול היה להימנע אם מישהו שראה, ידע או שמע, היה מדווח ומשמיע את צעקתו, אפי אולי היה עוד עמנו. ערוצי התלונה הרשמיים לא הצילו את אפי ז"ל, כמו גם רבים אחרים שנפגעים מידי שנה במוסדות ובבתי חולים פסיכיאטריים. בעקבות המקרים הקשים שמגיעים לארגון בזכות מדי כמה חודשים השקנו (ביוני 2019) פלטפורמה אינטרנטית פשוטה לטלפון ולמחשב, באמצעותה דייר או דיירת, קרובי משפחה, מבקרים ואפילו אנשי צוות יכולים לדווח בקלות ובזמן אמת (גם באופן אנונימי) על כל הפרה של זכויות במוסד: התעללות, הזנחה, תנאים קשים, הגבלת תנועה ועוד. אל תחששו. פנו אלינו. אנחנו נוודא שתלונתכם מטופלת בדחיפות. אנא הפיצו את הקישור לכל מי שיכול להיעזר בפלטפורמה זו.

לדיווח על התעללות, הזנחה או פגיעה בזכויות אדם במוסד או הוסטל לאנשים עם מוגבלות


Recent Posts

See All

מנגישות צדק: תפקיד ועקרונות בסיסיים

תפקיד מנגישת צדק האפשרות של אדם עם מוגבלות לקחת חלק בהליכים משפטיים באופן שיוויוני והוגן הכרחית למימוש זכויותיו הבסיסיות כאדם. מנגישות הצדק מהוות נדבך חיוני בהשגת מטרה זו. מנגישת צדק תסייע לאדם עם מוג

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן