• bizchut

ארכיון

  1. 1100/92 מזלתרום נ' שר החינוך ואח'

עניינה של עתירה זו במתן חינוך לילד עם שיתוק מוחין, אשר מאז תחילת שנת הלימודים, שוהה במסגרת חינוכית המיועדת לילדים המוגבלים בשכלם, למרות שהוא אינו כזה, וכתוצאה מכך, אינו מקבל חינוך. לא התקיים דיון. בעקבות העתירה, הילד הועבר למסגרת המתאימה.

  1. 3023/92 שאול גור זיו ואח' נ' משרד החינוך ואח' עניינה של עתירה זו בטענתו של העותר בהיותו חרש, כי זכותו על פי דין ללמוד ככל ילד במסגרת חינוכית המתאימה לו, וכי על המשיבים למלא אחר החלטת ועדת ההשמה שנתקבלה בעניינו, ולשלבו בכיתה רגילה בהיקף של 15 שעות נוספות עם ליווי תרגום לשפת הסימנים.

ניתן צו על תנאי. בהסכם בין הצדדים, נתקבלה העתירה לגופה.

לקריאת העתירה לחצו כאן

  1. 4496/92 משה אזולאי נ' עיריית טירת הכרמל ואח'

עניינה של עתירה זו בזכותם של העותרים שהם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בתחום החינוך, לבקר וללמוד בגן טיפולי, במקום ובתנאים המאפשרים מימוש זכות זו. לבסוף, נתנה הודעה ע"י המדינה כי היא מתחייבת למצוא מתקן הולם תוך זמן נתון. [u1]

לקריאת העתירה לחצו כאן

[u1]אין חומרים על התיק. העתירה הופיעה בדף שהמתנדבת שלכם שלחה. האם ידוע לך משהו נוסף על התוצאה בתיק?


5 views

Recent Posts

See All

מנגישות צדק: תפקיד ועקרונות בסיסיים

תפקיד מנגישת צדק האפשרות של אדם עם מוגבלות לקחת חלק בהליכים משפטיים באופן שיוויוני והוגן הכרחית למימוש זכויותיו הבסיסיות כאדם. מנגישות הצדק מהוות נדבך חיוני בהשגת מטרה זו. מנגישת צדק תסייע לאדם עם מוג

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן