• bizchut

פעילות בינלאומית


בזכות פעילה בהעברת הכשרות וסדנאות בינלאומיות בתחומי מומחיות שבהם בזכות הקדימה את זמנה לא רק בישראל אלא גם בעולם. שלושת הנושאים המרכזיים הם:

  1. נגישות לצדק – הכשרת פעילים עם מוגבלות, ארגונים, עורכי דין ושופטים להנגיש את מערכת המשפט לאנשים עם כל סוגי המוגבלויות. מדובר בנושא שנהגה במסגרת פיילוט בבזכות ושעוגן כעבור שנים באמנת האו"ם (סעיף 13) כמו גם בחקיקה ישראלית חדשנית. בזכות העבירה ומעבירה הכשרות בתחום זה באפריקה, הודו, אנגליה ומקסיקו. בנוסף בזכות מספקת ייעוץ לארגונים בינלאומיים סביב תיקים פרטניים.

  2. כשרות משפטית – בזכות הובילה בשנים האחרונות את נושא פיתוח חלופות לאפוטרופסות וקידום קבלת החלטות נתמכת. בזכות העבירה לאורך השנים הרצאות וסדנאות במדינות רבות בתחום זה: סין, בולגריה, צ'כיה, ארה"ב, קנדה, גיאורגיה, ארמניה, הונג קונג ועוד. לצד הכשרות בזכות פרסמה מספר מודלים וחוברות בתחום באנגלית ומשמשת כמומחית בינלאומית לתחום.

  3. קידום שינוי מדיניות על ידי חברה אזרחית – בזכות מהווה מודל ייחודי בשדה החברתי הבינלאומי כארגון עם דגש משפטי שפועל לשינוי מדיניות על בסיס תפיסה של שוויון זכויות לכלל אנשים עם מוגבלות. במסגרת עבודתנו בתחום העברנו לאורך השנים מספר סדנאות והכשרות על השימוש בכלים השונים (משפטי, ציבורי וקהילתי) כדי להוביל לשינוי מדיניות ולהטמעתו.