• bizchut

רפורמה בבריאות הנפש

Updated: Aug 23

מהי הרפורמה בבריאות הנפש ולמה היה צריך אותה?

בשנת 1994 הכירה מדינת ישראל בזכותו של כל תושב במדינה לקבל שירותי בריאות, זכות המעוגנת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. החוק גם קבע שמרבית שירותי הבריאות יינתנו על ידי קופות החולים. אחד החריגים היה תחום בריאות הנפש שנותר באחריות הישירה של משרד הבריאות. כלומר החוק לא חייב את קופות החולים לתת שירותים בתחום בריאות הנפש (טיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי). לעובדה זו היו מספר השלכות. ראשית, נוצר מחסור חמור בשירותי בריאות הנפש כיוון שהם לא תוקצבו כמו שתוקצבו שאר שירותי הבריאות ושנית, נוצרה הפרדה בין כלל שירותי הבריאות לשירותי בריאות הנפש, אשר הביאה לפגיעה באיכות הטיפול אותו קיבלו מתמודדים וכן החריפה את הסטיגמה כלפי מי שטופלו במערך בריאות הנפש. מצב זה, שהיה אמור להיות זמני, נמשך כעשרים שנה.

הרפורמה בבריאות הנפש, אשר נכנסה לתוקפה ב 1.7.2015, נועדה לתקן מצב זה על ידי הכללת שירותי בריאות הנפש בסל שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים. בכך הוחלו על שירותי בריאות הנפש הכללים המחייבים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי מבחינת זמינות ונגישות השירותים וכן בוטלה ההפרדה שהיתה בעייתית מבחינה מקצועית וחברתית בין שירותי בריאות הנפש לכלל שירותי הבריאות. אנו מקווים כי איחוד זה יביא להפחתת הסטיגמה כלפי אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית.

מי זכאי לקבל טיפול?

כל אדם המרגיש מצוקה נפשית יכול לפנות ולבקש טיפול נפשי. הטיפול יינתן במצבים בהם נמצא כי יש לאדם אבחנה נפשית כלשהי או שקיים חשד לקיומה של אבחנה ובהתאם לשיקול דעת מקצועי, כלומר איש מקצוע מתחום בריאות הנפש אמור להעריך האם יש צורך בטיפול ואם כן, איזה טיפול יכול להועיל.

חשוב לציין – כי יש מגוון גדול של אבחנות נפשיות, כולל, למשל מצבים של דיכאון, חרדה, קושי בהסתגלות, מצוקה סובייקטיבית ועוד וחלקן מתארות מצבים זמניים וחולפים. לכן בכל מצב של מצוקה נפשית חשוב לפנות לקבלת טיפול.

איזה טיפולים ניתן לקבל?

השירותים המרפאתיים הנכללים בסל הם:

 • שירותי אבחון, הערכה וייעוץ

 • טיפולי פסיכותרפיה

 • טיפול ומעקב פסיכיאטרי

 • טיפול זוגי, משפחתי או קבוצתי

 • ייעוץ והדרכה למשפחת המטופל

 • ייעוץ למוסדות או לבית ספר

 • ביקורי בית במידת הצורך

 • טיפול יום במרפאות

 • מתן חוות דעת פסיכיאטרית או תעודה רפואית, על פי הוראת פסיכיאטר מחוזי או צו בית משפט, לפי חוק טיפול בחולי נפש

 • סיוע לצורך פנייה לוועדת שיקום

שירותי האשפוז הפסיכיאטרי ממשיכים להינתן כבעבר בבתי חולים פסיכיאטריים ממשלתיים או ציבוריים אחרים או במחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים. בעקבות הרפורמה התשלום עבור שירותי האשפוז הועבר לאחריות קופות החולים.

שירותי השיקום בבריאות הנפש ('סל שיקום') – בשירותים אלו לא חלו שינויים במסגרת הרפורמה והם ממשיכים להיות באחריותו הישירה של משרד הבריאות.

תוך כמה זמן אני אמור לקבל טיפול?

החוק קובע כי קופת החולים צריכה לתת את הטיפול תוך זמן סביר. בשלב זה עדין לא הגדירו בצורה ברורה תוך כמה זמן הקופה מחויבת לתת את הטיפול ומה נחשב זמן סביר לצורך העניין, אבל ברור שהמתנה של מעל מספר שבועות אינה סבירה.

היכן ניתן לקבל את הטיפול?

טיפולים נפשיים ניתנים בכמה סוגי מסגרות - מרפאות בריאות הנפש של קופות החולים, במרפאות כלליות של קופות החולים בהן נמצאים אנשי מקצוע בבריאות הנפש, במרפאות של משרד הבריאות, במרפאות חוץ של חלק מבתי החולים הכלליים ובמרפאות נוספות איתן יש לקופות החולים הסדר. כדי לברר היכן ניתן לקבל טיפול באזור מגוריך, אפשר לפנות לקופת החולים בה את/ה חבר.


אפשר למצוא מידע גם באתרי האינטרנט של קופות החולים:

שירותי בריאות כללית

מכבי שירותי בריאות

קופת חולים מאוחדת

קופת חולים לאומית

האם יש הגבלה על מספר הטיפולים והאם משך הטיפול מוגבל?

אין הגבלה על מספר הטיפולים ומשך הטיפול ייקבע על פי שיקול דעת מקצועי בלבד של פסיכיאטר/פסיכולוג.

מה צריך לעשות כדי לקבל טיפול?

בכל אחת מקופות החולים קיים הסדר מעט שונה לגבי דרך הפנייה לקבלת טיפול:

 • בשירותי בריאות כללית ניתן לפנות לרופא המשפחה או ליועץ בריאות נפש הנמצא בסניפים רבים של הקופה (נקרא 'רופא ליאזון').

 • במכבי שירותי בריאות ניתן לפנות ישירות למרפאות בריאות הנפש של הקופה או לרופא המשפחה

 • בקופת חולים מאוחדת צריך לקבוע תור דרך מוקד זימון התורים או דרך מזכירויות סניפי הקופה לפגישת מיון ראשונית.

 • בקופת חולים לאומית ניתן לפנות ישירות למרפאות בריאות הנפש של הקופה, למרפאות בריאות הנפש הממשלתיות או לקבוע תור דרך מוקד זימון התורים.

בכל מקרה, כדאי לברר בקופה בה את/ה חבר כיצד ולמי צריך לפנות.

האם צריך לשלם עבור הטיפולים?

טיפול במסגרת ציבורית מלאה:

 • טיפולי פסיכותרפיה הניתנים במרפאות בריאות הנפש – ללא תשלום

 • טיפול או מעקב פסיכיאטרי – בהשתתפות עצמית של כ 30 ₪ כל שלושה חודשים. מקבלי קצבת נכות פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור ביקור אצל רופא.

טיפול במסלול פרטי למחצה:

 • טיפולי פסיכותרפיה אצל מטפלים עצמאיים, בהשתתפות עצמית של 50 ₪ למפגש הראשון ו 132 ₪ למפגשים הבאים. ניתן לקבל רשימה של המטפלים העובדים עם כל אחת מקופות החולים דרך הקופה בה חברים.

מסלול זה היה קיים בעבר, עוד לפני שהרפורמה נכנסה לתוקף במכבי ובמסגרת הרפורמה קיבלו כל קופות החולים אישור להציע טיפולים במסלול זה.

חשוב! קופת החולים שלך חייבת להציע לך טיפולים במסלול הציבורי המלא. הפנייה למטפלים עצמאיים בהשתתפות עצמית תעשה רק אם בחרת בכך.

האם המידע על כך שאני מקבל/ת טיפול נפשי יעבור לגורמים נוספים חוץ מאלו שמטפלים בי?

חוק זכויות החולה, המחייב גם את קופות החולים, מגדיר את זכותו של מטופל לשמירה על הסודיות הרפואית שלו. החוק מתייחס לכל מידע רפואי באשר הוא, כולל מידע בבריאות הנפש. על פי לחוק:

 • המטפל וקופת החולים בה מבוטחים מחויבים לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את שמירת הסודיות הרפואית של המטופל. קופות החולים מתייחסות למידע בתחום בריאות הנפש כאל מידע רפואי רגיש.

 • המידע הרפואי של מטופל הינו חסוי, אלא אם כן המטופל ויתר בעצמו על הסודיות על ידי חתימה בכתב על טופס מתאים.

 • ישנם מצבים בהם מותר למטפל (ולפעמים הוא גם חייב) למסור מידע רפואי לגורם אחר, גם ללא הסכמת המטופל. מותר למשל למטפל למסור מידע רפואי למטפל אחר לצורך טיפול רפואי.

מה אני יכול לעשות במקרים בהם הזכויות שלי נפגעות?

בכל בעיה בה נתקלים במה שקשור לקבלת טיפול נפשי (לא קיבלת את הטיפול לו אתה זקוק, נאלצת לחכות יותר מידי זמן לקבלת טיפול, אתה חושש שהסודיות הרפואית שלך נפגעה וכדומה) אפשר לפנות לכל אחד מהגורמים הבאים:

 • נציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות:

 • אפשר לשלוח מכתב לכתובת:

נציבות קבילות הציבור, משרד הבריאות

רחוב ירמיהו 39 ירושלים

מיקוד: 9101002, ת"ד: 1176

 • לשלוח מכתב בפקס: 02-5655981

 • לשלוח מכתב בדואר אלקטרוני לכתובת: kvilot@moh.health.gov.il

 • להתקשר לטלפון *5400 או 08-6241010

מוקד פניות הציבור של ארגון בזכות:

מוקד פניות הציבור בקופת החולים בה את/ה מבוטח:

קו ארצי למידע, ייעוץ ומיצוי זכויות של ארגון קשר – הבית של המשפחות המיוחדות:

קשיים ביישום הרפורמה

הרפורמה בבריאות הנפש נכנסה כאמור לתוקף בשנת 2015 והיא מהווה מהלך גדול ומורכב בכל מה שנוגע למערכת בריאות הנפש בישראל. מכיוון שמדובר במהלך חדש יחסית, קיימים לא מעט קשיים ביישום הרפורמה, בצד שינויים חיוביים שהתרחשו מאז נכנסה לתוקף. אנחנו בבזכות פועלים כל העת על מנת לשפר את המצב. כך למשל אנחנו מתנגדים לקיומו של המסלול המאפשר קבלת טיפול אצל מטפלים עצמאיים בהשתתפות עצמית גבוהה ופועלים כדי לבטלו, פועלים על מנת להרחיב את השירותים הקיימים כדי שהתור לקבל טיפול יתקצר עוד יותר, על מנת שמי שזקוק לכך יוכל לקבל טיפול בבית, שהסודיות הרפואית תשמר ועוד.

כדי לעזור לנו להמשיך ולפעול לשיפור המצב, נשמח לדעת על כל קושי בו אתם נתקלים בקבלת טיפול.

למידע נוסף ולקבלת סיוע ניתן לפנות לעדית בכתובת: idit@bizchut.org.il או בטלפון 026521308


Recent Posts

See All

מנגישות צדק: תפקיד ועקרונות בסיסיים

תפקיד מנגישת צדק האפשרות של אדם עם מוגבלות לקחת חלק בהליכים משפטיים באופן שיוויוני והוגן הכרחית למימוש זכויותיו הבסיסיות כאדם. מנגישות הצדק מהוות נדבך חיוני בהשגת מטרה זו. מנגישת צדק תסייע לאדם עם מוג

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן