• bizchut

בואו נפתח את זה


דו"ח זה מתאר את תמונת המצב בישראל 2014 בהתייחס לזכויותיהם של אנשים עם כל סוגי המוגבלויות החיים כיום במוסדות וסוקר את תנאי החיים וכן את הפרות זכויות אדם שהתרחשו בהם. הדו"ח מסכם את פעילותו של ארגון 'בזכות', בשנים האחרונות במאבקו לעבור ממיסוד לקהילה, וסוקר את הרקע ההיסטורי והמושגי העומד בבסיס תנועת האל-מיסוד בעולם. הדו"ח קורא לממשלה לפעול: לקידום הזכות לחיי קהילה ופיתוח מעני דיור מותאמים בה, לכל אדם; לסגירה הדרגתית של מוסדות ושינוי ברירת המחדל הממשלתית ממיסוד לקהילה; ולהבטחת כבוד האדם וזכויות הדיירים המתגוררים במוסדות ובמסגרות דיור מוגנות.

דוח בואו נפתח את זה | אנשים עם מוגבלות במוסדות, תמונת מצב

#אלמיסוד #דיורבקהילה

Recent Posts

See All