• bizchut

עת"מ 48550-01-14 רחמים מרסיאנו נגד המועצה המקומית מבשרת ציון ומשרד הרווחה


העותר נחבל בתאונת דרכים בחבלה רב מערכתית, ומצבו הלך והתדרדר. בית המשפט לענייני משפחה הורה על תוכנית טיפולית עבורו והוא החל להשתלב במרכז יום. טענתו היא שהמשיבים סרבו מתחילת שיבוצו במקום לממן באופן מלא את מרכז היום ואת ההסעות אליו, בניגוד לחובות המוטלות עליהם על פי דין. העתירה נדחתה. המשיבים הסכימו לשאת בשלב זה במימון שהותו של העותר במרכז היום ובמימון הסעותיו לשם.

העתירה פסק הדין

#שונות