• bizchut

עת"מ 48550-01-14 רחמים מרסיאנו נגד המועצה המקומית מבשרת ציון ומשרד הרווחה


העותר נחבל בתאונת דרכים בחבלה רב מערכתית, ומצבו הלך והתדרדר. בית המשפט לענייני משפחה הורה על תוכנית טיפולית עבורו והוא החל להשתלב במרכז יום. טענתו היא שהמשיבים סרבו מתחילת שיבוצו במקום לממן באופן מלא את מרכז היום ואת ההסעות אליו, בניגוד לחובות המוטלות עליהם על פי דין. העתירה נדחתה. המשיבים הסכימו לשאת בשלב זה במימון שהותו של העותר במרכז היום ובמימון הסעותיו לשם.

העתירה פסק הדין

#שונות

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן