• bizchut

בג"ץ 8536/11 בזכות נ' משרד החינוך


עתירה להנגשת ספרי לימוד וחומרי לימוד לתלמידים עיוורים ולקויי ראיה במערכת החינוך. הצדדים הגיעו להסכמות ביניהם וניתן להן תוקף של פסק דין.

העתירה פסק הדין

#חינוך