• bizchut

עת"מ (י-ם) 1645/09 מאיה רונן נ' משרד החינוך


עתירה פרטנית בדבר הזכות לסייעת רפואית פרטנית לתלמידה עם צרכים מיוחדים המשולבת בחינוך הרגיל.

העתירה פסק הדין

#חינוך