• bizchut

בג"ץ 5833/08 עמותת נגישות ישראל נ' שר התחבורה


עתירה כנגד משרדי הממשלה על אי התקנת תקנות הנגישות על ידי משרדי הממשלה השונים.

לקריאת העתירה לחצו כאן לקריאת פסק הדין לחצו כאן

#נגישות