• bizchut

בג"ץ 5833/08 עמותת נגישות ישראל נ' שר התחבורה


עתירה כנגד משרדי הממשלה על אי התקנת תקנות הנגישות על ידי משרדי הממשלה השונים.

לקריאת העתירה לחצו כאן לקריאת פסק הדין לחצו כאן

#נגישות

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן