• bizchut

עת"מ 8006/08 מואמן אבו קוויק נ' עירית ירושלים


עתירה פרטנית אשר הוגשה על ידי הקליניקה של המכללה למשפט ועסקים ברמת גן עסקה בשיבוץ ילד עם צרכים מיוחדים במסגרת מתאימה.

#חינוך

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן