• bizchut

עת"מ 8006/08 מואמן אבו קוויק נ' עירית ירושלים


עתירה פרטנית אשר הוגשה על ידי הקליניקה של המכללה למשפט ועסקים ברמת גן עסקה בשיבוץ ילד עם צרכים מיוחדים במסגרת מתאימה.

#חינוך