• bizchut

בג"ץ 5597/07 אלו"ט נ' שרת החינוך


עתירה שעניינה תקציב החינוך לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך הרגילות, אי החלת פרק ד'1 לחוק החינוך המיוחד (פרק השילוב) על ילדים בגילאי 3-4.

לקריאת פסק הדין לחצו כאן

#חינוך