• bizchut

ע"א 32785-06-11 שמואל סוחייק נ' פקידת הסעד לחוק הסעד (טיפול במפגרים)


עתירה זו עניינה בזכות למגורים בקהילה והתנגדות לשיבוץ במוסד.

#דיורבקהילה

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן